Kvinnlig råtta, 35 år gammal, investerare, kapitalistängel. Kontakter: 6 Resurser: 9 + Aggressivitet: 9 Diplomati: 9 Smart: 6 Lärdom: 8 Hälsa 5 -