Kvinnlig råtta, 2 år gammal, styrelseproffs. Kontakter: 7 Resurser: 8 Aggressivitet: 9 - Diplomati: 7 Smart: 8 + Lärdom: 10 Hälsa 4