Manlig fågel, 8 år gammal, eremit. Kontakter: 5 + Resurser: 7 Aggressivitet: 2 Diplomati: 8 - Smart: 11 Lärdom: 6 Hälsa 9