Manlig råtta, 52 år gammal, styrelseproffs. Kontakter: 9 Resurser: 10 Aggressivitet: 7 Diplomati: 4 + Smart: 3 - Lärdom: 6 Hälsa 6